Phương án thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đón học sinh đến trường năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 15/09/2021 16:37
PHÒNG GDĐTTX KỲ ANH
TRƯỜNG MN KỲ LỢI
 

Số: 01/PA-MNKL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Kỳ Lợi, ngày 14 tháng 9 năm 2021
 
PHƯƠNG ÁN
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
 Đón học sinh đến trường năm học 2021 - 2022
 
Thực hiện Văn bản số: 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học từ năm học 2021- 2022,  Kế hoạch liên ngành số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế về tổ chức dạy học trong tình hình mới;
Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh tại cuộc họp sáng ngày 14/9/2021, trường mầm non Kỳ Lợi xây dựng Phương án cho trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  
1. Mục đích
Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ trong tình hình mới đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả; và việc tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ đảm bảo chuyên môn, chất lượng trong chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành.
2. Yêu cầu
- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để phòng chống dịch và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các điểm trường trước khi đón học sinh trở lại trường học.
- Thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên và phụ huynh học sinh về ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường cũng như trong cuộc sống cộng đồng, luôn thực hiện tốt quy định 5K của Bộ y tế.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, khách đến làm việc tại trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học.
- Thường xuyên theo dõi sức khỏe  học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên chặt
chẽ để phát hiện kịp thời các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất
vị giác,.. và có học sinh là F1, F2 hoặc các trường hợp nghi nhiễm được phát hiện
trong thời gian học tại trường kịp thời liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để xử lý.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Bắt đầu từ ngày 20/9/2021.
III. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CỤ THỂ:
1. Chuẩn bị trước khi học sinh trở lại trường:  
1.1. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phòng, chống dịch:
- Có đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang y tế dự phòng, dung dịch sát khuẩn tay; có bố trí phòng cách ly tạm thời (Phòng y tế tại điểm chính và phòng hiệu bộ tại cac điểm lẽ) khi có giáo viên, học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở,… hoặc được xác định là F1, F2.
- Phân công giáo viên thường trực kiểm soát người ra vào; mở sổ theo dõi khách đến làm việc tại trường.
1.2. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh, khử khuẩn trong nhà trường:
- Vệ sinh môi trường ngoại cảnh, dọn vệ sinh, loại bỏ rác, phế liệu, phế thải.
- Vệ sinh khử khuẩn trường học, lau nền nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng bằng nước tẩy rửa như Vim, Javen, nước lau nhà; lau rửa, giặt các đồ dùng các nhân (ca, cốc, thìa, khăn mặt, chăn, gối ...)
 - Ở các điểm trường có điểm rửa tay khép kín trong lớp thì sử dụng, còn ở các điểm lẽ không có công trình vệ sinh khép kín trong phòng sinh hoạt chung thì nhà trường sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 
- Đối với trẻ mầm non nhà trường luôn đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi cháu có một cái cốc uống nước có ký hiệu riêng biệt và luôn được vệ sinh sạch sẽ, mỗi cháu có một khăn lau có ký hiệu riêng biệt.      
- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt.
- Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua các hình thức như sử dụng Zalo, Pacebook để liên lạc và tuyên truyền, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh về các nội dung cần phải thực hiện tại trường như sau:
* Về công tác Bán trú:
- Ký hợp đồng thực phẩm với những nhà cung cấp thực phẩm có uy tín phải tiêm phòng đủ 2 mũi Văcxin.
- Khi đưa thực phẩm vào trường phải được đo thân nhiệt và khai báo y tế chính xác và trung thực.
* Hợp đồng cô nuôi phải có đủ trình độ, bằng cấp và đã được tiêm đủ 2 mũi Văcxin.
* Đối với phụ huynh cần tuyên truyền và hướng dẫn các nội dung sau:
+ Cần bảo vệ, theo dõi sức khỏe cho các cháu và thực hành vệ sinh cá nhân ở nhà cho trẻ và trên đường đến trường.  
+ Yêu cầu cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện cảm cúm, sốt, ho, khó thở, mất vị giác,… thì sẽ không đưa các em đến trường mà phải báo ngay cho trạm y tế;
         1.3. Hình thức đón và trả trẻ:
         Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh đón và trả trẻ theo quy định của nhà trường một cách nghiêm túc.
         +  Sáng đón trẻ: 7h đón trẻ phân công giáo viên phụ trách công tác phòng chống Covid-19 theo từng độ tuổi đo thân nhiệt ghi chép, phân đi theo lối riêng để vào lớp.
  + Chiều trả trẻ: 16h 30 trả khối 3 tuổi và 4 tuổi.
                         16h 45 trả khối 5 tuổi.
         IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
         - Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách đến làm việc trước khi vào trường đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, không để tập trung đông người trước cổng trường.
- Thông báo rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh không đi đến trường và không được đưa học sinh đến trường nếu bản thân hoặc học sinh đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,…
- Theo dõi sức khỏe  học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên chặt chẽ để phát hiện kịp thời các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,.. đưa ngay về phòng cách ly (đã bố trí sẵn) và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để xử lý.
-  Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (riêng quy định về Khoảng cách đảm bảo phân luồng theo lớp tuyệt đối).
- Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn phòng học, nhà vệ sinh, đảm bảo các phòng học và nhà vệ sinh thông thoáng bằng không khí tự nhiên hoặc quạt.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bênh COVID-19 khi ở nhà, đặc biệt là quy định 5K.
         2. Tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học:
         - Văn bản liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 300/8/2021 của Sở Y tế và Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học từ năm học 2021 - 2022.
         - Văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/04/2020 của Bộ GD&ĐT về quy định đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của trường học;
         - Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.
         - Các văn bản, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương ở từng thời điểm cụ thể.
         V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         Giao cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể linh hoạt, sáng tạo theo từng lớp.
         Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường thường xuyên đôn đốc và thực hiện.  
         Trên đây là kế hoạch tổ chức công tác dạy học trực tiếp của trường Mầm non Kỳ Lợi mong cấp trên xem xét và góp ý giúp nhà trường hoàn thành tốt công tác đón học sinh đến trường năm học 2021 – 2022.
        
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                 
-  Phòng GD&ĐT;(Để báo cáo);
- Các tổ CM;
-  Lưu: H/S;
                                                                                     
 
 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Lê Thị Long
 
  

 

Tác giả bài viết: Trường mầm non Kỳ Lợi

Nguồn tin: Trường mầm non Kỳ Lợi:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay12
  • Tháng hiện tại10,015
  • Tổng lượt truy cập446,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây